Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18v. toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme alle 18v. lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tällä hetkellä yhdistyksemme voi ottaa hakemuksia vastaan seuraavasti:

Keskusliitto on myöntänyt  vuodelle 2019 Eväitä Elämälle-ohjelmaan lisäavustuksen yhdistyksellemme.   

 • Harrastustukihakemukset:
 • Loppuvuodelle 2019 haettavat harrastustuet käsitellään ja päätetään pe  8.11.2019 kokouksessa.
 •  Tuki myönnetään hakemusten perusteella ja maksetaan ensisijaisesti  laskuilla tai tarvittaessa kuittien perusteella jotka kohdistuvat vuodelle 2019.
 • Päätökset hakemuksiin käsitellään  hallituksen kokouksissa sitä mukaa kun hakemuksia saadaan.
 • Vielä ehtii hakea tukea  talvelle 2019. 
 • Oppimateriaalitukihakemukset: Samoin kuin edellä.
 • Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa suoraan Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestön sivuilta ja lähettää postitse yhteyshenkilöllemme.
 • Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys sihteeriin, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.
 • NIVALAN YHDISTYKSEN OMISTA VAROISTA MYÖNNETYT  HARRASTUS- ja OPPIMATERIAALITUKI
 • Yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea myös omalla varainkeruulla saaduista tuotoista nivalalaisille alle 18v. lapsille ja nuorille.
 • Tukea haetaan samoilla lomakkeilla kuin Eväitä Elämälle tukeakin.
 • Tukea voi kysyä pitkin vuotta, riippuen yhdistyksen sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta koskien avustusmäärärahoja.
 • Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen sihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.
 • Tiedustelut: sihteeri Sisko Kangas, Eväitä Elämälle-ohjelman yhteyshenkilö
  sisko.kangas@kotinet.com
  p. 0400-443183
  Maliskyläntie 1243 85640 Nivala

Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa suoraan Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestön sivuilta ja lähettää postitse yhteyshenkilöllemme.

Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys sihteeriin, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.