Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18v. toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme alle 18v. lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

 

Keskusliitto myönsi  vuodelle 2020 Eväitä Elämälle-ohjelmasta   

10 000e avustuksen  yhdistyksellemme.

 Harrastustuki- ja oppimateriaalitukihakemuksia tuli tammikuun 2020 aikana 45 kpl jotka yhdistyksemme hallitus käsitteli 27.1.2020 .Eväitä Elämälle-ohjelman tukirahat  on myönnetty  ja varattu tammikuussa 2020 hakeneille kokonaisuudessaan.

 • Harrastustukihakemukset:   Eväitä Elämälle-tuet myönnetty 27.1.2020. Haku loppunut.
 • Oppimateriaalitukihakemukset: Eväitä Elämälle-tuet myönnetty  27.1.2020. Haku loppunut.

 

 • Seuraavan kerran Eväitä Elämälle harrastus- ja/tai oppimateriaalitukea voi hakea vuodelle 2021. 

Jos Keskusliitto myöntää  Eväitä Elämälle-ohjelmasta yhdistyksellemme vuodeksi 2021 harrastus- ja oppimateriaalitukea  jaettavaksi niin                                           hakemuslomakkeet ja edellisenä vuonna myönnettyjen tukien uusimiset  tulee lähettää viimeistään tammikuun 2021 alussa                                      yhteyshenkilöllemme.

 • Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa suoraan Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestön sivuilta ja lähettää postitse yhteyshenkilöllemme.
 • Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys sihteeriin, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.
 • NIVALAN YHDISTYKSEN OMISTA VAROISTA MYÖNNETYT  HARRASTUS- ja OPPIMATERIAALITUKI
 • Tällähetkellä yhdistyksellä ei ole käytettävissä omia varoja harrastus- ja oppimateriaalikustannuksiin.
 • Perheavustuksia voi kysyä yhteyshenkilöltämme: Sisko Kangas o4oo-443183
 • Yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea myös omalla varainkeruulla saaduista tuotoista nivalalaisille alle 18v. lapsille ja nuorille.
 • Tukea haetaan samoilla lomakkeilla kuin Eväitä Elämälle tukeakin.
 • Tukea voi kysyä pitkin vuotta, riippuen yhdistyksen sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta koskien avustusmäärärahoja.
 • Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen sihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.
 • Tiedustelut: sihteeri Sisko Kangas, Eväitä Elämälle-ohjelman yhteyshenkilö
  sisko.kangas@kotinet.com
  p. 0400-443183
  Maliskyläntie 1243 85640 Nivala

Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa suoraan Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestön sivuilta ja lähettää postitse yhteyshenkilöllemme.

Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys sihteeriin, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.