Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tällä hetkellä yhdistyksemme voi ottaa hakemuksia vastaan seuraavasti:

 

Vuodelle 2018  tukiin on  saatu keskusliitolta jo 3000 euron rahoitus, josta 2/3 on jo jaettu edellisinä vuosina tukea saaneille  harrastuksia ja opiskelua jatkaville hakijoille.

Uusia hakemuksia vuoden 2018 keväälle ja syksylle voi laittaa jo yhdistykselle.

Maksut pitää kohdistua vuodelle 2018 ja maksamme tuet vuoden 2018 puolella.

 • Harrastustukihakemukset: seuraava käsittely maaliskuussa 2018 kokouksessa
 • Oppimateriaalitukihakemukset: seuraava käsittely maaliskuussa 2018 kokouksessa
 • Yhdistys jakaa harrastus- ja oppimateriaalitukea myös omalla varainkeruulla saaduista tuotoista nivalalaisille lapsille ja nuorille.
 • Yhdistyksen omaa tukea voi hakea pitkin vuotta siihen saakka kun varoja riittää
 • Seuraava Nivalan yhdistyksen omien varojen tukihakemuskäsittely on maaliskuussa 2018 Eväitä Elämälle-hakemusten käsittelyn yhteydessä. Tukea haetaan samoilla lomakkeilla kuin Eväitä Elämälle tukeakin.
 • Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen sihteeriltä.

 

 

 

 • Tiedustelut: sihteeri Sisko Kangas, Eväitä Elämälle-ohjelman yhteyshenkilö
  sisko.kangas@kotinet.com
  p. 0400-443183
  Maliskyläntie 1243 85640 Nivala

Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa suoraan Pelastakaa Lapset ry:n keskusjärjestön sivuilta ja lähettää postitse yhteyshenkilöllemme. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys sihteeriin, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.