Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18v. toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme alle 18v. lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

 

30.5.2022    Keskusliitto myönsi Eväitä Elämälle-ohjelmasta lisäavustuksen yhdistyksellemme  v. 2022 kesä- , syys- ja talvikaudelle, harrastus- ja/tai oppimateriaalitukea hakeville lapsille ja nuorille. 

Eväitä Elämälle- lisätukien hakeminen uusille hakijoille avattu 1.6.2022. 

Hakemuksia käsitellään ja päätöksiä tehdään siinä järjestyksessä kuin saamme hakemuksia..

Anni Laulumaa-Peräaho vastaa 1.6-31.12.2022 välisellä ajalla  käsiteltävistä uusista Eväitä Elämälle-tukiasioista.  Uusien hakijoitten hakemuslomakkeet tulee lähettää allekirjoitettuna  seuraavaan osoitteeseen:

Anni Laulumaa-Peräaho           

Kullaantie 83           

85500 NIVALA

yhteydenotot, tiedustelut  s-postilla tai soittamalla:

annilaulumaa@gmail.com

+358405119472

Myönnetty tuki voidaan maksaa joko takautuvasti huoltajan tilille kuitteja vastaan tai laskun voi lähettää Eväitä Elämälle-yhteyshenkilöllemme, joka maksaa laskun suoraan PeLan tililtä laskuttajalle.

Kaikkien tukea saaneitten  (myös edellisenä  vuonna tukea saaneitten)  tulee uusia ja päivittää joka vuodelle hakemuksensa, vuoden alussa,

jos tarvetta tuen jatkuvuudelle on ja hakija on vielä alle 18 vuotias. :

nimi, ikä, harrastus / opiskelu,  perustelut miksi tukea tarvitaan, taloudellinen tilanne tai muut painavat syyt tuen tarpeelle.

 

Eväitä Elämälle-ohjelman avustushakemuskokoukset  v. 2022:

1. Tukihakemuskokous oli 4.2.2022, johon mennessä tulleet hakemukset käsiteltiin ja tehtiin tukipäätökset.

*kokouksessa myönnettiin 38:lle lapselle ja nuorelle Eväitä Elämälle-ohjelman tukea.

2.  Avustushakemuksia käsiteltiin myös 18.3.2022 ja 22.3.2022.

Ensimmäisestä Eväitä Elämälle-ohjelman avustuserästä myönnettiin yhteensä 42 lapselle/nuorelle tukea vuodelle 2022.

I erä EE-tukea on käytetty.

3. Eväitä Elämälle-lisäavustusten haku on avattu 1.6.2022

 

Harrastustukihakemukset: alle 18 vuotiaille, säännölliseen ja 0hjattuun harrastukseen ( kausi/kuukausimaksut, välineet, varusteet, ei matkakuluihin)

 • Oppimateriaalitukihakemukset: 
 •  keväällä 2021 opiskelunsa aloittavilla ja aiemmin opiskelunsa aloittaneilla mahdollisuus saada vielä tukea Eväitä Elämälle-oppimateriaalituista, kun kriteerit täyttyvät.
 • Toisen asteen koulutusten maksuttomuus syksy-2021:
 • syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittavat nuoret astuivat maksuttomuuden piiriin,
 • joten syksyllä-21 opintonsa aloittaneet toisen asteen opiskelijat (lukio, ammattikoulu) eivät tule tarvitsemaan Eväitä Elämälle-ohjelmastamme tukea.

Eväitä Elämälle-yhteyshenkilömme Sisko Kangas

vastaa 1.1-1.5.2022  myönnetyistä tukiasioista. 

Sisko Kangas Maliskyläntie 1243    85640 Nivala                                 0400-443183                              sisko.kangas@kotinet.com

 • Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa sivun alalaidasta (kohdasta ”Aiheeseen liittyvää”) ja lähettää allekirjoitettuna postitse yhteyshenkilöllemme.
 • Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys yhteyshenkilöömme, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.
 • Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen sihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.

 

 • Tiedustelut: sihteeri Sisko Kangas, Eväitä Elämälle-ohjelman yhteyshenkilö
  sisko.kangas@kotinet.com
  p. 0400-443183
  Maliskyläntie 1243                                                                                                                                                                                                                                                        85640 Nivala