Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18v. toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme alle 18v. lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Harrastustukihakemukset: alle 18 vuotiaille, säännölliseen ja 0hjattuun harrastukseen ( kausi/kuukausimaksut, välineet, varusteet, leirit, ei matkakuluihin)

  • Oppimateriaalitukihakemukset: 
  •  keväällä 2021 opiskelunsa aloittavilla ja aiemmin opiskelunsa aloittaneilla mahdollisuus saada vielä tukea Eväitä Elämälle-oppimateriaalituista, kun kriteerit täyttyvät.
  • Toisen asteen koulutusten maksuttomuus syksy-2021:
  • syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittavat nuoret astuivat maksuttomuuden piiriin,
  • joten syksyllä-21 opintonsa aloittaneet toisen asteen opiskelijat (lukio, ammattikoulu) eivät tule tarvitsemaan Eväitä Elämälle-ohjelmastamme tukea.
  • Myönnetty tuki voidaan maksaa joko takautuvasti huoltajan tilille kuitteja vastaan tai laskun voi lähettää Eväitä Elämälle-yhteyshenkilöllemme, joka maksaa laskun suoraan PeLan tililtä laskuttajalle.

***********************************************************************************************

Keskusliitto myönsi Eväitä Elämälle-ohjelmasta avustuksen yhdistyksellemme  v. 2023 kevät,- kesä- , syys- ja talvikaudelle, harrastus- ja/tai oppimateriaalitukea hakeville lapsille ja nuorille. 

v. 2023 Eväitä Elämälle- tukien 1. erän hakuaika avattiin 1.1.2023.Hakemuksia käsiteltiin ja päätöksiä tehtiin siinä järjestyksessä kuin saimme hakemuksia. Ensimmäinen käsittelyajankohta oli 30.1.2023.

 Eväitä Elämälle-ohjelman harrastus- ja oppimateriaalitukihaku suljettu 10.3.2023.

Tukimäärärahat myönnetty hakijoille. Hakijoita ja tuen saajia, lapsia/nuoria, yhteensä 51.

Jos Keskusliitto myöntää lisäavustuksia kesää ja loppuvuotta 2023 varten, ilmoitamme asiasta näillä yhdistyksemme nettisivuilla.

**********************************************************************************************

Jos tukea aiemmin saanut huomaa ettei tarvitsekkaan myönnettyä tukea tänä vuonna tai sitä jää käyttämättä, tulee asiasta ilmoittaa yhteyshenkilöille mahdollisimman pikaisesti että voimme jakaa käyttämättömän tuen muille hakijoille.

Kaikkien tukea saaneitten  (myös edellisenä  vuonna tukea saaneitten)  tulee uusia ja päivittää joka vuodelle hakemuksensa, vuoden alussa, jos tarvetta tuen jatkuvuudelle on ja hakija on vielä alle 18 vuotias. :

nimi, ikä, harrastus / opiskelu,  perustelut miksi tukea tarvitaan, taloudellinen tilanne tai muut painavat syyt tuen tarpeelle.

Aiempina vuosina tukea saaneitten ilmoitukset tuen tarpeen jatkumisesta tulee ilmoittaa sille yhteyshenkilölle jonka kanssa olette olleet yhteydessä aiemmin.

Ilmoituksessa tulee tulla esille  yllämainitut tuen tarpeeseen liittyvät tiedot.

Tukihakemuslomakkeiden toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa sivun alalaidasta (kohdasta ”Aiheeseen liittyvää”) ja lähettää allekirjoitettuna postitse yhteyshenkilöllemme.

Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys yhteyshenkilöihimme, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.

***********************************************************************************************

Eväitä Elämälle-yhteyshenkilömme v. 2023:

Anni Laulumaa-Peräaho ja Sisko Kangas

Uusien hakijoitten viralliset hakemuslomakkeet tulee lähettää allekirjoitettuna  seuraavaan osoitteeseen:

Anni Laulumaa-Peräaho,                      puheenjohtaja +358405119472 

Kullaantie 83              85500 NIVALA    

annilaulumaa@gmail.com

***************************************

Aiempina vuosina tukea saaneitten uusintailmoitukset:

Sisko Kangas                                                   sihteeri 0400-443183                        

Maliskyläntie 1243      85640  NIVALA

sisko.kangas@kotinet.com

***********************************************************************************************

Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen puheenjohtajalta, sihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.

**********************************************************************************************