Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme alle 18v. toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme alle 18v. lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

 

Keskusliitto myönsi  vuodelle 2021 Eväitä Elämälle-ohjelmasta  vuodeksi 2021 harrastus- ja oppimateriaalitukea:

10 000e avustuksen  yhdistyksellemme, lisäksi  2500e lisäavustuksen kesä- ja syyskautta varten.

v.2021 Eväitä Elämälle-ohjelman tukiavustukset on käytetty.

Seuraavan kerran harrastus- ja oppimateriaalitukea voi hakea vuodelle 2022  tammikuussa 2022. 

Tänä vuonna tukea on myönnetty 58 lapselle ja nuorelle.

 

Harrastustukihakemukset: alle 18 vuotiaille, säännölliseen ja 0hjattuun harrastukseen ( kausi/kuukausimaksut, välineet, varusteet, ei matkakuluihin)

 • Oppimateriaalitukihakemukset: 
 •  keväällä 2021 opiskelunsa aloittavilla ja aiemmin opiskelunsa aloittaneilla mahdollisuus saada vielä tukea Eväitä Elämälle-oppimateriaalituista, kun kriteerit täyttyvät.
 • Toisen asteen koulutusten maksuttomuus syksy-2021:
 • syksyllä 2021 toisen asteen opintonsa aloittavat nuoret astuvat maksuttomuuden piiriin,
 • joten syksyllä opintonsa aloittavat toisen asteen opiskelijat (lukio, ammattikoulu) eivät tule tarvitsemaan Eväitä Elämälle-ohjelmastamme tukea.

hakemuslomakkeet ja edellisenä vuonna myönnettyjen tukien uusimiset  tulee  lähettää yhteyshenkilöllemme:

Sisko Kangas Maliskyläntie 1243    85640 Nivala                                  puh: 0400-443183                               sisko.kangas@kotinet.com

 

 • Tukihakemusten toimittaminen: Hakemuslomakkeita voi tulostaa sivun alalaidasta (kohdasta ”Aiheeseen liittyvää”) ja lähettää allekirjoitettuna postitse yhteyshenkilöllemme.
 • Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ottakaa yhteys yhteyshenkilöömme, ilmoittakaa yhteystietonne ja sopikaa lomakkeitten lähettämisestä.
 • NIVALAN YHDISTYKSEN OMISTA VAROISTA MYÖNNETYT  HARRASTUS- ja OPPIMATERIAALITUKI
 • Tukea haetaan samoilla lomakkeilla kuin Eväitä Elämälle tukeakin.
 • Tukea voi kysyä pitkin vuotta, riippuen yhdistyksen sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta koskien avustusmäärärahoja.
 • Tällähetkellä yhdistyksellä ei ole käytettävissä omia varoja harrastus- ja oppimateriaalikustannuksiin.
 • Kaikista tukiasioista, myös perheavustuksistamme, voi kysyä yhdistyksen sihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.

 

 • Tiedustelut: sihteeri Sisko Kangas, Eväitä Elämälle-ohjelman yhteyshenkilö
  sisko.kangas@kotinet.com
  p. 0400-443183
  Maliskyläntie 1243                                                                                                                                                                                                                                                        85640 Nivala